"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי
מקרקעין - מאגר אינטרנטי
₪ 2,457.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2024
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2024
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 200.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 200.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית ערעור על החלטה בהשגה על שומת תשומות שהוצאה לחברה, בעקבות ניכוי מס תשומות הכלול בחשבוניות מס מזוייפות שהוצאו לה על שם ארבע חברות בנייה שונות
17.06.2024
דחיית עתירה בעניין המענה לבקשות לפתיחת זכאות לפיצוי בגין נזק מלחמה לפי תקנות מס רכוש, באמצעות מסרון או בערר באמצעות טופס מקוון
17.06.2024
דחיית בקשה לקבלת מידע מרשות המיסים - מסמכי אפיון הנלווים לתוכנת המחשב שלה בנושא הטלת עיצומים כספיים, שלילת אישור ניכוי במקור והתייחסות לקיזוזי מס
17.06.2024
דחיית ערעור ותביעה להצהיר על בטלות שומה, בהיעדר סמכות, אשר נתונה לוועדת הערר
17.06.2024

פרסומים חדשים

יום עיון של מומחי מיסים בזום!

מומחי המיסים: עו"ד משה מזרחי עו"ד אלדד נח עו"ד איתן צחור עו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא מקיימים ימי עיון בזום שבהם מוצגים נושאי מיסוי אקטואליים וניתוחים של סוגיות מיסוי שונות. אנא עקבו אחר הפרסומים שלנו, לקבלת מידע אודות יום העיון הקרוב.

קר"ן ב' לשנת 2024

יצא לאור

קובץ תקנות מס הכנסה, הכולל את תקנות מס הכנסה (לפי נושאים), הוראות ניהול ספרים, תקנות מתוקף חוקי העידוד ודינים אחרים, מעודכן ליום 1 במרץ 2024. הספר זמין לרכישה בחנות באתר זה.

קר"ן א (פקודת מס הכנסה), קר"ן ב (תקנות מס הכנסה)

לשנת 2024

קבצי החקיקה החדשים כוללים את כל התיקונים לשנת 2023, כולל החקיקה בעקבות מלחמת חרבות ברזל. להזמנות: טל' 03-6875912 marketing@missim.com