כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2017
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2017
₪ 140.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
נדחה ערעור על חבות במס עסקאות בגין מכירת טבק, אך נקבע כי יש להפחית את היקף החיוב במס
16.1.2018
6 חודשי עבודות שירות בגין 23 עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך כאמור בסעיף 38 לחוק ובמטרה להתחמק מתשלום מס
16.1.2018
ביטול קנס שהוטל על המערער לפי סעיף 191ב' לפקודה
16.01.2018
חיוב בכפל מס בגין מכירת זהב והוצאת חשבוניות שלא כדין, כאשר אין התאמה בין החברות מוציאות החשבוניות לבין הבעלות על הזהב
15.1.2018
18 חודשי מאסר בפועל בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות  בסך כולל של מעל 7.8 מיליון ש"ח
15.1.2018