חדשות
נדחה ערעור על חבות במס עסקאות בגין מכירת טבק, אך נקבע כי יש להפחית את היקף החיוב במס
16.1.2018
6 חודשי עבודות שירות בגין 23 עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך כאמור בסעיף 38 לחוק ובמטרה להתחמק מתשלום מס
16.1.2018
ביטול קנס שהוטל על המערער לפי סעיף 191ב' לפקודה
16.01.2018
חיוב בכפל מס בגין מכירת זהב והוצאת חשבוניות שלא כדין, כאשר אין התאמה בין החברות מוציאות החשבוניות לבין הבעלות על הזהב
15.1.2018
18 חודשי מאסר בפועל בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות  בסך כולל של מעל 7.8 מיליון ש"ח
15.1.2018
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש