חדשות
מחיקת תביעה למתן סעד הצהרתי, לפיו על רשות המיסים להחיל על החברה המבקשת, הסדר גבייה שהוחל על נישומים אחרים . זאת, מחמת העדר סמכות עניינית. לא מדובר בשאלה של פרשנות סעיף 192 לפקודה, אלא בטענה כי שיקול הדעת המנהלי הופעל באופן שגוי. על החברה לנהל תקיפה ישירה בבג"ץ
16.11.2017
דחיית בקשה למתן צו לגילוי מידע ונתונים באשר אין למידע המבוקש רלוונטיות לטענה אותה העלה המבקש
16.11.2017
ערעור על סירוב מנהל מע"מ לאפשר לחברה לנכות את מס התשומות מחשבוניות שקיבלה עבור רכישת זהב מפני שלטענתו החשבוניות הוצאוו שלא כדין ,
16.11.2017
דחיית ערעור על סיווגם של תשלומים בסך למעלה מ-7 מיליון ש"ח ששולמו למנכ"ל ולסמנכ"ל בחברת נטוויז'ן כהכנסת עבודה ולא כרווח הון
15.11.2017
קבלת פסק דין של בית משפט קמא, שלא התיר הבאת ראיות לסתור את הוראת סעיף 42א לפקודת הראיות ועקב כך הותיר על כנה שומת כפל מס שהוצאה למערער על פי סעיף 50(א) לחוק מע"מ
13.11.2017