חדשות
דחיית ערעור על החלטה בהשגה על שומת תשומות שהוצאה לחברה, בעקבות ניכוי מס תשומות הכלול בחשבוניות מס מזוייפות שהוצאו לה על שם ארבע חברות בנייה שונות
17.06.2024
דחיית עתירה בעניין המענה לבקשות לפתיחת זכאות לפיצוי בגין נזק מלחמה לפי תקנות מס רכוש, באמצעות מסרון או בערר באמצעות טופס מקוון
17.06.2024
דחיית בקשה לקבלת מידע מרשות המיסים - מסמכי אפיון הנלווים לתוכנת המחשב שלה בנושא הטלת עיצומים כספיים, שלילת אישור ניכוי במקור והתייחסות לקיזוזי מס
17.06.2024
דחיית ערעור ותביעה להצהיר על בטלות שומה, בהיעדר סמכות, אשר נתונה לוועדת הערר
17.06.2024
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש