חדשות
27 חודשי מאסר נגזרו על בעל מניות יחיד בחברה לעבודות חקלאיות, בגין ניהול פנקסי חשבונות כוזבים באמצעות שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בסך למעלה מ-7 מיליון שקלים
23.07.2024
קבלת ערעורה של המדינה והחמרת עונשו של בעל חברה שהשתתף בתוכנית עבריינית להוצאת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות נוספות - בהיקף כולל של כ-93 מיליון ש"ח, לשנת מאסר
23.07.2024
דחיית בקשה לפטור מערבון שחויבה בו המבקשת, להבטחת הוצאות רשות המסים בערעור שהגישה
22.07.2024
סילוק על הסף של תביעה לחיוב רשות המסים בתשלום מס מכספי תגמולים שניכתה לטענת התובע שלא כדין - מחמת חוסר סמכות עניינית
22.07.2024
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש