חדשות
7 חודשי עבודות שירות הוטלו על עוסק מורשה בענף הניקיון, בגין 17 עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך כדין
20.05.2024
22 חודשי מאסר הוטלו על בעל עסק לממכר ותיקון מחשבים, בגין השמטת הכנסות וניהול פנקסי חשבונות כוזבים
20.05.2024
פרשנות סעיף 11א לפקודת המיסים, במסגרת קבלת בקשתו של כונס, למחוק הערה שנרשמה לטובת רשות המסים מכוח סעיף 11א(2), הנדחית מפני שעבוד רשום קודם בדרגה
16.05.2024
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש